Układanie kostki brukowej

 

Stosowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
 
*Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
*Wykonanie warstwy odsączającej-mrozoodpornej z piasku
*Wykonanie podbudowy zasadniczej z  betonu/kruszywa łamanego 
*Układanie kostki brukowej o gr 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej/piaskowej
 
Obramowanie nawierzchni typu:
*obrzeże 6x20x100 cm 
*obrzeże 8x30x100 cm 
*krawężnik 15x30x100cm na ławie betonowej + opór betonowy
*palisada 12x12x50cm 
 
Grubość podbudowy zależna jest od wielu czynników takich jak rodzaj obciążenia jaki będzie poruszał się po nawierzchni(ruch pieszy,osobowy,ciężarowy), rodzaj gruntów rodzimych. W trudnych przypadkach stosuje się geowłókniny,geokraty,drenaże itp rozwiązania.
 
 
 

Układanie kostki brukowej Łomża, kostka brukowa Łomża, Zambrów, Ostrołęka, Podlaskie,Układanie kostki brukowej Łomża, kostka brukowa Łomża, Zambrów,Grajewo, Szczuczyn, Kolno, Jedwabne, Mackiewicz,Mońki, Białystok,Śniadowo, Ostrołęka, Podlaskie, brukarstwo

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode